Etap III – Loty termiczne i żaglowe

Po zakończeniu szkolenia podstawowego przychodzi czas na szkolenie w lotach żaglowych i termicznych. To już III Etap szkolenia. Jest nieobowiązkowy, ale trudno wyobrazić sobie pilota paralotni bez umiejętności wykorzystywania prądów termicznych umożliwiających wielogodzinne loty. To właśnie na tym etapie zaczyna się prawdziwe latanie.

Celem szkolenia jest nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych oraz doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie.

Kursant po zakończeniu tego etapu powinien umieć utrzymywać się przez dłuższy okres czasu w powietrzu, umieć przygotować i skontrolować sprzęt przed startem, ocenić warunki meteorologiczne i terenowe oraz przygotować lot pod względem meteorologicznym i nawigacyjnym. Etap ten obejmuje również doskonalenie techniki startu klasycznego i odwróconego.

Lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych

Szkolenie teoretyczne: ok 15 godzin zawiera informacje w zakresie i na poziomie odpowiednim do uzyskania świadectwa kwalifikacji. Obejmuje następujące przedmioty: prawo lotnicze, wiedza ogólna o paralotni, osiągi i planowanie lotu, człowiek możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, procedury operacyjne, zasady lotu, ogólne bezpieczeństwo.

Szkolenie praktyczne naziemne: Szkolenie obejmuje doskonalenie techniki startu klasycznego i odwróconego.

Szkolenie w locie: obejmuje minimum 10 lotów, nalot min. 6 godzin, 3 loty żaglowe w czasie nie krótszym niż 30 min., loty termiczne w czasie nie krótszym niż 40 min.