Etap V – Motoparalotnia PPGG

Szkolenia na motoparalotni prowadzone są na prywatnym sprzęcie luz sprzęcie naszej szkoły. Posiadamy do dyspozycji dwuosobowy sprzęt. Kurs ma charakter indywidualny. Tak jak w przypadku PPG podczas szkolenia razem z naszymi kursantami latamy na kilkunasto, a nierzadko kilkudziesięcio kilometrowe przeloty.

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wystawieniem stosownego zaświadczenia, uprawniającego do przystąpienia do państwowego egzaminu przed komisją LKE na świadectwo Kwalifikacji PPG, lub PPGG. Piloci posiadający świadectwo Kwalifikacji PP otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, na podstawie którego Urząd Lotnictwa Cywilnego dokonuje wpisu o uzyskanym uprawnieniu pilota PPG lub PPGG.

Motoparalotnia PPGG

Kurs PPGG obejmuje:

  • wykonanie minimum 36 lotów, w tym wykonanie 3 przelotów po wyznaczonej trasie do miejsca lądowania oddalonego od miejsca startu o co najmniej 15 km
  • przyswojenie obsługi motoparalotni, przygotowania do startu i składania po wylądowaniu
  • naukę sterowania motoparalotnią oraz lądowanie z napędem pracującym i wyłączonym na ograniczonym określonym obszarze
  • naukę startu przy zmiennym wietrze
  • przyswojenie zasad działania silnika
  • naukę obsługi motoparalotni
  • zasady bezpieczeństwa
  • przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, analizę meteorologiczną
  • obsługę procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach awaryjnych.