Etap II – Trening umiejętności pilotażowych

Drugi etap szkolenia jest przeznaczony dla osób które zakończyły pozytywnie etap pierwszy, wynosi Was na wyższy poziom lotów i umiejętności technicznych. Ta część szkolenie przeznaczona jest na doskonalenie samodzielnych startów oraz lotów na paralotni.

Część teoretyczna poświęcona jest poszerzeniu zagadnień poruszonych na etapie pierwszym. Drugi etap poszerza wiedzę i umiejętności pilota o nowe elementy takie jak samodzielny start, planowanie lotu i lądowania, a przede wszystkim oswaja kursanta z lotami na większych wysokościach.

Celem szkolenia jest osiągniecie poziomu wyszkolenia, który pozwoli na wydanie przez szkołę świadectwa ukończenia Etapu 2, dopuszczającego do egzaminów na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni, co pozwoli na samodzielne latanie na paralotni.

Pilot powinien opanować w stopniu co najmniej zadowalającym wszystkie elementy szkolenia i wykazać się samodzielnością w planowaniu i wykonaniu lotu.

Trening umiejętności

Program szkolenia na ETAP II obejmuje:

  1. Szkolenie teoretyczne
  2. Szkolenie naziemne praktyczne
  3. Szkolenie w locie (min. 10 lotów z wysokości nie mniejszej jak 200 m)
  4. Uzupełnienie nalotu ogólnego do minimum
  5. Nauka sposobów wytracania wysokości
  6. Nauka lądowania w wyznaczonym obszarze 60 x 60m.