Etap IV – Paralotnia z napędem PPG

Prowadzimy również szkolenie na paralotniach z napędem. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa jest pomyślne ukończenie pierwszego etapu szkolenia paralotniowego. Jest to szkolenie dodatkowe wpisywane do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotniowego.

Zajęcia prowadzone są na naszym sprzęcie lub uczestnika kursu i obejmują teorię i praktykę zgodnie z ogólnym programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wystawieniem stosownego zaświadczenia, uprawniającego do przystąpienia do państwowego egzaminu przed komisją LKE na świadectwo Kwalifikacji PPG, lub PPGG. Piloci posiadający świadectwo Kwalifikacji PP otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, na podstawie którego Urząd Lotnictwa Cywilnego dokonuje wpisu o uzyskanym uprawnieniu pilota PPG lub PPGG.

Celem kursu jest opanowanie poszczególnych technik startu z silnikiem na plecach, zapoznanie się z budową silnika, zaznajomienie tematu wymogów bezpieczeństwa i sprawności silnika i jego części, obeznanie w utrzymaniu i konserwacji silnika. Istotny zestaw zdolności nabytych podczas kursu dotyczy samego lotu. Lot po okręgu, zmiany podczas wykonywania zakrętu, przeloty, pilotaż z dużym wychyleniem, lądowanie awaryjne, lot powrotny, lot z użyciem nawigacji po trasie trójkąta, lot egzaminowy – to wszystko są niezbędne elementy planu treningowego, które należy zaliczyć.

Szkolenie do lotów z napędem

Wymagania: Ukończenie I-go etapu szkolenia paralotniowego

Czas trwania: do zaliczenia części praktycznej potrzeba ok. 3 dni treningu.

Ćwiczenia praktyczne: trening naziemny, ustawienie skrzydła w pozycji lotu z wyłączonym silnikiem, starty z włączonym silnikiem, loty wysokościowe, loty po okręgu, zmiany podczas wykonywania zakrętu, przeloty, pilotaż z dużym wychyleniem, lot powrotny, przelot po trasie trójkątnej przy użyciu nawigacji, podejście do lądowania awaryjnego i lądowanie awaryjne

Teoria: meteorologia, przepisy, postępowania awaryjne, nawigacja lotnicza, mechanizmy lotu, budowa i konstrukcje motoparalotni, aerodynamika, pierwsza pomoc.